Jeśli zgon nastąpił w domu, pierwszą czynnością jest zawiadomienie Pogotowia Ratunkowego (koniecznie z lekarzem), które stwierdza zgon, następnie lekarza rodzinnego lub Zakład Opieki Całodobowej (niedziele, święta, godziny nocne). Po przybyciu Lekarz wypisuje Kartę Zgonu, po tej czynności można powiadomić nasz zakład, aby przewiózł osobę zmarłą do chłodni (zakładowi nie można zlecić przewozu bez stwierdzenia zgonu przez lekarza). Nasz zakład odbiera ciała siedem dni w tygodni, 24h na dobę (telefon całodobowy: 515-540-000).

Jeśli zgon nastąpił w szpitalu prosimy o kontakt z naszym zakładem, ponieważ odciążając Państwa, jesteśmy w stanie załatwić wszystkie dalsze formalności. (telefon całodobowy: 515-540-000)

Gdy zgon nastąpił w wyniku wypadku, samobójstwa lub gdy podejrzewany jest udział osób trzecich, wezwane Pogotowie zawiadamia Policję, ta zaś Prokuraturę, na terenie której miał miejsce zgon. Ciało zostanie przewiezione przez zakład, który ma podpisaną umowę z prokuraturą w celu przeprowadzenia oględzin lub sekcji zwłok, aby ustalić przyczynę zgonu. Po odbiorze ciała z miejsca zgonu, najlepiej udać się do naszego zakładu, abyśmy mogli pomóc Państwu w dalszych krokach związanych z organizacją pochówku.